umcg, cvr, beatrixoord, stichting bea, sportcomplex, haren

renovatie en upgrading van bestaande kantine voor alle gebruikers van sporthal en zwembad, zowel voor patiënten van beatrixoord met een beperking als voor mensen zonder beperking, die even komen sporten sport verbroederd en daar moet het sportcafé een ontmoetingsplek voor zijn