nnz beheer totaalontwerp interieur nieuwbouw hoofdkantoor, groningen

totaal ontwerp voor architectonische indeling en materialisatie en detaillering  • totaal inrichting  verlichtingsplan • in dit gebouw is het concept van transparantie optimaal doorgezet alleen privacy daar waar echt noodzakelijk

in samenwerking met: team4 architecten